Samenstelling van de Groenraad


De Groenraad bestaat uit vrijwilligers die bijdragen aan het schrijven van de adviezen. De leden worden benoemd door de gemeenteraad en adviseren, hoewel afkomstig uit diverse gremia zoals de op persoonlijke titel zonder ruggespraak.

Leden van de Groenraad

J.M. (Hans) Buijze, Voorzitter

J.F.H. (Hans) Lussing, Secretaris

Vacature, penningmeester

J. (Jacqueline) Quarles van Ufford

J. (Jorine) Noordman

J.E. (Julie) Ferguson

J. (Jan) Westerhof