Groenraad Amstelveen muntvlinder

Verslag 2022

Groenraad Amstelveen jaarverslag 2022 De Groenraad Amstelveen is één van de participatieraden in Amstelveen. Uit dien hoofde heeft de Groenraad contact met de wethouder, het Wijkbeheer en de afdeling beleid van de gemeente. Het aandachtsveld van de Groenraad Amstelveen is het behoud en beheer van groen en water in de gemeente en het buitengebied. De…

Groenraad Amstelveen klaprozen

Verslag 2018

Groenraad Amstelveen jaarverslag 2018 De Groenraad Amstelveen is één van de structurele participatieraden in Amstelveen. Uit dien hoofde heeft de Groenraad contact met het Wijkbeheer en de afdeling beleid van de gemeente. Het aandachtsveld van de Groenraad Amstelveen omvat ook het buitengebied. De Groenraad Amstelveen ziet participatie, naast communicatie, educatie en voorlichting als factor van…

Schooltuintjes op het dak van de Roelof Venemaschool

Activiteiten 2021/2022

Biodiversiteit, natuur en duurzaamheid bij Stedelijke ontwikkelingen in Amstelveen De Groenraad Amstelveen organiseert jaarlijks een kennisdelingsbijeenkomst. Door de corona perikelen etc. is de jaarlijkse kennisdelingsbijeenkomst 2021 in november gestart met een onlinebijeenkomst heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden in mei 2022.Deze bijeenkomsten zijn samen met de gemeente Amstelveen georganiseerd.Beste deelnemers en genodigden, Op 29 november 2021 heeft…

Groenraad Amstelveen waterlelies

Activiteiten 2015

Uitwisseling van kennis over het verbeteren van de waterkwaliteit De Groenraad Amstelveen organiseerde in november 2015 een kennisuitwisselingsmiddag over biodiversiteit in het binnen- en buitengebied van de gemeente Amstelveen. Er werd gediscussieerd over de vraag hoe de kwaliteit en de biodiversiteit van het (park)water in Amstelveen vergroot kunnen worden. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente…