bovenbalk
 Groenraad Amstelveen

logo picture

naar beveiligde website

Jaarverslag Groenraad Amstelveen 2018

De Groenraad Amstelveen is één van de structurele participatieraden in Amstelveen. Uit dien hoofde heeft de Groenraad contact met het Wijkbeheer en de afdeling beleid van de gemeente. Het aandachtsveld van de Groenraad Amstelveen omvat ook het buitengebied. De Groenraad Amstelveen ziet participatie, naast communicatie, educatie en voorlichting als factor van belang om de betrokkenheid bij natuur, milieu en de eigen leefomgeving.

In de Groenraad zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Agrarische Natuurvereniging De Amstel, Nederlandse Bijenhouders Vereniging Amstelland, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid Amstelveen, Ouderenbonden Amstelveen, Stichting Beschermers Amstelland.

De Groenraad Amstelveen bestaat ultimo 2018 uit 11 leden. Drie leden zijn in het voorjaar toegetreden waarvan twee woonachtig zijn in Aalsmeer. Deze laatste leden zijn toegevoegd in verband met hun betrokkenheid bij de groenontwikkeling in Amstelveen en de samenwerking op uitvoering tussen de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.

Sinds 2014 heeft de Groenraad vier vaste contactpersonen bij de gemeente waar van minstens één bij elke vergadering van de Groenraad aanwezig is.
In 2018 is één keer een kennismakingsoverleg geweest met de wethouder mevrouw Gordon.

De Groenraad heeft in 2018 acht keer vergaderd en een kennisuitwisselingsmiddag georganiseerd. Daarnaast hebben leden gesprekken gevoerd met de gemeente, wijkplatforms de Provincie Noord Holland en medewerkers van bedrijven die betrokken zijn bij infrastructurele werken zoals de A9 en de Beneluxbaan en HWC.

Onderwerpen die in de Groenraad aan de orde zijn geweest zijn:

Op het in 2017 uitgebrachte advies voor een onderzoek naar Natuur-inclusief Bouwen heeft de gemeente nog niet gereageerd.

In 2018 is het functioneren van de Groenraad ook onderwerp van gesprek geweest. In een sessie is kritisch gekeken, o.m. naar de visie, en zijn ideeën aangedragen die in 2019 verder worden uitgewerkt c.q. geïmplementeerd.