bovenbalk1
 Groenraad Amstelveen

logo picture

naar beveiligde website

Groenraad Amstelveen

Welkom op de website van de Groenraad Amstelveen. Met deze website willen we de inwoners van Amstelveen bewust maken van de natuur in eigen omgeving.

Wat doet de Groenraad

Groen is onmisbaar voor een gezonde en prettige leefomgeving voor mens en dier. De gemeente en de politieke partijen erkennen dit uitgangspunt. Toch worden er soms plannen gemaakt die het groen kunnen raken. Plannen die een bedreiging kunnen vormen en waarvan het een uitdaging is in overleg tot de beste oplossing te komen. De Groenraad wil daar graag een rol in vervullen, en brengt advies uit aan de gemeente. Soms als reactie op plannen, soms met eigen idee├źn om de biodiversiteit in binnen en buitengebied van de gemeente Amstelveen te vergroten.

De Groenraad bestudeert en becommentarieert diverse gemeentelijke plannen, neemt zitting in klankbordgroepen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het groenbeleid van de gemeente. Voorbeelden zijn adviezen over maaien van gazons, het beheer van bloeiende bermen, het kappen van bomen, gedragscode flora en faunawet, en vergroten van de biodiversiteit in de gemeente.

Wie zijn wij

De Groenraad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die zich, elk op hun eigen terrein, inzetten voor behoud van natuur in Amstelveen. De Groenraad bestaat uit 11 leden. Zij vertegenwoordigen Imkervereniging Amstelland, Stichting Beschermers Amstelland, en Agrarische Natuurvereniging De Amstel, de Amstelveense ouderenbonden en het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid Amstelveen.

Werkwijze

De Groenraad is in 1992 opgericht door de gemeente om als klankbord te dienen voor de afdeling Groen en Recreatie. Voorzitter en secretariaat werden verzorgd door de gemeente. In 2000 wilden de leden meer zelfstandig opereren. Vanaf die tijd werd voorzitterschap en secretariaat vervuld door leden van de Groenraad zelf. In deze beginperiode werd vaak met de gemeente vergaderd. Vanaf 2010 is het overleg met de gemeente meer op ad-hoc basis en met kleinere groepen over specifieke onderwerpen.

De Groenraad vergadert circa 10 maal per jaar. Geregeld worden gemeenteraadsleden en andere vertegenwoordigers van politieke partijen uitgenodigd bij vergaderingen van de Groenraad. Daarnaast is gestart met een periodiek overleg tussen de voorzitter van de Groenraad en de wethouder.

Leden van de Groenraad

H. (Hans) Buijze
Voorzitter
Namens IVN Amstelveen en Stichting Beschermers Amstelland

J.F.H. (Hans) Lussing
Secretaris
Namens Nederlandse Bijenhoudersvereniging Amstelland

C. (Cor) Portengen
penningmeester
Op persoonlijke titel

M. (Mark) Kuiper
Namens Agrarische Natuurvereniging De Amstel

A. (Aleid) Offerhaus
Namens IVN Amstelveen

J. (Jacqueline) Quarles van Ufford
Op persoonlijke titel

J. (Jos) Valentin
Namens Nederlandse Bijenhoudersvereniging Amstelland

J. (Jan) Westerhof
Namens Nederlandse Bijenhoudersvereniging Amstelland

Contact
E-mail groenraad-amstelveen