bovenbalk
 Groenraad Amstelveen

logo picture

naar beveiligde website

Groen Amstelveen

Groene daken subsidie

De gemeente Amstelveen heeft geld beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling voor groene daken. Er is jaarlijks € 40.000 beschikbaar gedurende 5 jaar. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente via Groene-daken-subsidie

Bos en Heemparken

foto Thijssepark

Parken in Amstelveen. Amstelveen is in groen opzicht één van de best bewaarde geheimen van ons land. Meer informatie over de heemparken in Amstelveen vindt u bij Heemparken op onze website.

Het Amsterdamse Bos is een stadsbos met bosranden, aangelegde waterlopen en siervijvers.

Boombeleid

foto boomAmstelveen staat bekend als een groene gemeente. De gemeente huisvest ruim 31.000 bomen. Deze bomen worden jaarlijks gecontroleerd op ziekte en waar nodig onderhouden. Het gaat dan om snoeien, rooien en het vervangen van bomen. De gemeente heeft haar uitgangspunten voor een duurzaam boombeleid gepubliceerd. De gemeente heeft een lijst van waardevolle bomen opgesteld. Als uw boom op de lijst staat, zult u een vergunning moeten aanvragen als u de boom (of heester) wil kappen.

Flora- en fauna

De gemeente Amstelveen heeft een eigen gedragscode voor de flora- en faunawet. Hierin staan diverse maatregelen om schade aan beschermde dier- en plantsoorten te voorkomen of te beperken bij bouw- of onderhoudswerkzaamheden. De gemeente heeft een lijst (pdf) van alle beschermde dieren en planten in Amstelveen laten maken. Informatie over bijzondere planten en dieren in de verschillende wijken is ergens te vinden op de website van de gemeente Amstelveen.

Amstelveen en omgeving

De gemeente Amstelveen werkt graag mee aan de ontwikkeling van De Groene As, de natuur- en recreatieverbinding tussen Amstelland en Spaarnwoude.